Kariérne centrum SPU

sprostredkováva študentom všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  ponuky a informácie od rôznych subjektov (firiem/agentúr/spoločností):

Okrem toho KC SPU:

Podmienkou je bezplatná registrácia subjektu, pri ktorej treba vyplniť registračný formulár na Portáli pracovných príležitostí v IS UNIAG.

REGISTRÁCIA FIRIEM NA PORTÁLI PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ

Požiadavky na zasielanie ponúk, propagáciu a ďalšie služby adresujte na

kc@uniag.sk

Deň kariéry SPU

Prezentačné dni podnikov - Deň kariéry SPU 2015

Deň kariéry SPU 2014

Deň kariéry SPU 2013

Deň kariéry SPU 2012

Deň kariéry SPU 2011

Spolupracujúce inštitúcie

Centrum výskumu živočíšnej výroby

Deloitte

E-KU

EURES

HEINEKEN

LKW WALTER

PwC

Slovenský chov

Dunajský vedomostný klaster

Osivo, a.s. Zvolen

Vývoj, a.s. Martin

bauMax SR, s.r.o.

Giesecke Devrient Slovakia, s.r.o.

Muehlbauer Technologies s.r.o.

IBM International Services Centre s.r.o.

RM ASSET s.r.o.

RWA Slovakia, s.r.o.

ADM Trading Prague, s.r.o.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

My Fresh Farm, s.r.o.
Aktuálne informácie a ponuky

Ponuka práce AGROSUN, s.r.o.

Ponuka práce MINIT Slovakia, s.r.o.

Ponuka práce - Správa mestskej zelene Košice

Ponuka práce Agrospol Michalovce

Ponuky práce ePersonal, s.r.o.

Pracovná ponuka Minit Slovakia, s.r.o.

Ponuka na letnú brigádu 2017

Pracovné miesto na SOŠD Topoľčany

Amazon - Pathways Leadership Development Program

Work and Travel USA: leto 2017

Ponuka práce pre študentov/absolventov FAPZ z okresu Rožňava, Revúca, prípadne KE – okolie, alebo Brezno

Brigáda - leto 2016

Ponuky TESCO Graduate program (Distribučné centrum, prevádzka)

Ponuka práce My Fresh Farm, s.r.o.

TOPVAR - letné stáže

Ponuka firmy Muhlbauer - študent na oddelenie nákupu

Letné brigády v Nemecku

Pracovná ponuka StudentMarketing s.r.o.

Pracovná ponuka Agronóm poľnohospodárskych stredísk

Ponuka stáže v ČSOB

Technical Inside Sales Engineer, Pall Corporation Vráble - ponuka práce pre absolventov

Ponuka stáží na MŠVVaŠ SR

Pracovná ponuka Agrobiosfer, s.r.o.

Ponuka PwC - otvorené pozície

Letné stáže v pivovaroch TOPVAR 2015

Veľtrh práce v Nitre - JOBexpo 2015

Procter and Gamble: Traineeship programme (ponuka)

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu - prihlasovanie od 1.5.2015

Mazars For Good – Innovation Challenge

Letné brigády v Nemecku II.

Letné brigády v Nemecku I. - prihlasovanie do 10.3.2015

Ponuky práce pre absolventov a študentov

Workshopy/letné školy - Gozo 2015

Absolventske stáže LdV - prihlasovanie do 20.3.2014

Lidl - ponuka pracovných príležitostí

Prihlasovanie na praxe - projekt VŠ ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Súťaž o najlepšiu esej - výhrou je stáž v OSN v New Yorku

EURAXESS Bus Road show - Zmobilizuj svoju výskumnú kariéru

Trainee program v Slovenských cukrovaroch

Ponuka práce pre absolventa TF

Pracovné ponuky od personálnej agentúry HAYS

Voľné pracovné miesta v OSRAM, a.s.

Ponuka práce pre absolventa FAPZ

EBCL vzdelávanie na JobExpo 2013

Pracovný veľtrh v Nitre

E-knižnica Nadácie PONTIS (bezplatná literatúra v SJ a AJ)

Grantový program ŠTUDENTI DO SVETA (Nadácia Tatrabanky)

Možnosť privyrobiť si: brigáda 2013

Seminár Slovensko a samostatná technická normalizácia

Ponuka pre doktorandov Lancaster University

Pracovné ponuky od Európskej komisie pre post-doktorandov v Joint Research Centre

Brigady leto 2013

Brigády v Nemecku 2013

Deň kariéry SPU

Deň kariéry SPU 2016

Prezentačné dni podnikov - Deň kariéry SPU 2015

Deň kariéry SPU 2014

Deň kariéry SPU 2013

Deň kariéry SPU 2012

Deň kariéry SPU 2011

Deň kariéry FEM 2010

Užitočné linky

Portál pre študentov BRIGADA.SK

Register zamestnaní

Register kompetencií

Integrovaný systém typových pozícií

Career centre

Virtual Career Centre

Kariérové poradenstvo – Kompas Marca Pola

My university

Poskytovanie informácií a služby